Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy
 
I. Na czele kierownictwa szkoły stoi dyrektor, któremu podlegają:
1.  kadra pedagogiczna,
2.  sekretarz szkoły,
3.  pracownicy administracji i obsługi – wszyscy.
II .Dyrektorowi podlegają:
1.  kadra pedagogiczna:
a)  nauczyciele  13 pełny etat oraz 3 nauczycieli niepełne etaty ,
b)  wychowawcy świetlicy  -10/26 etatu,
c)  logopeda - 4/22 etatu.
d)  nauczyciel oddziału przedszkolnego dla dzieci 6-letnich i 5 letnich - 1 etat;
e)  nauczyciel oddziału przedszkolnego dla dzieci 3, 4 – 1 etat.  
2.  pracownicy administracji i obsługi:
a. sekretarz szkoły  – 1 etat,
b.  woźny – konserwator – 1 etat ,
c. pracownicy sprzątający 2 osoby) – 2,5 etatu,
d. pomoc nauczyciela –1 etat,
e. intendent  – 0,75 etatu,
f.  kucharki    – 1,38 etatu.
 
W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy wchodzą:
· Przedszkole Publiczne - 2 oddziały
· Publiczna Szkoła Podstawowa- 8 oddziałów
 
Zadania
Kadra pedagogiczna wypełnia funkcje dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze w stosunku do dzieci.
Sekretarz szkoły prowadzi obsługę administracyjną szkoły, księgi dzieci, księgi ewidencji
uczniów, wydaje legitymacje szkolne, karty rowerowe, prowadzi dokumentację kancelarii w
tym dokumentację finansową Zespołu, przyjmuje i załatwia sprawy rodziców
niewymagające interwencji dyrektora Zespołu.
Woźny szkolny, sprzątaczki mają za zadanie utrzymanie szkoły w czystości wewnątrz
budynku jak i otoczenia szkolnego. Palacz centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym
zapewnia odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach szkolnych.
Pracownice kuchni przygotowują odpowiednią ilość porcji obiadowych
zgodnie z normami HACCP.
 
Organem prowadzącym szkołę jest:
Gmina Krapkowice  
Organem nadzoru Pedagogicznego jest:
Opolski Kurator Oświaty  
 
Obsługę księgową prowadzi:
Gminne Centrum Usług 
Wspólnych w Krapkowicach
 
Profilaktyka i promocja zdrowia:
 NZMS „REBA” Sc

PDFStruktura_organizacyjna_graf.pdf (85,16KB)