Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy

Kórnica ul. Główna 2
47-351 Kórnica


 

Kontakt:
tel.: 77 467 31 08        
e-mail:

strona www: http://www.kornica.pl

Adres do doręczeń elektronicznych:   ADE:AE:PL-28762-86123-DSHBS-15

Placówka czynna : poniedziałek- piątek w godzinach od 6.30 – 15.30 (sekretariat 7.00-15.00).
 

NIP 1990087548    REGON 160259308

Nr rachunku bankowego: BS Krapkowice 13 8884 0004 2001 0030 4078 0001

 

Dyrektor Zespołu: mgr Karina Sobota

W skład Zespołu wchodzą:


- Szkoła Podstawowa (ośmioklasowa)

- Przedszkole (dwuoddziałowe)

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy powstał 1 września 2009 roku z połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego. W roku szkolnym 2023/2024 do placówki uczęszcza 100 uczniów klas I-VIII oraz 50 wychowanków przedszkola. Razem tworzą 10 oddziałów. Kadrę dydaktyczną stanowi 19 pedagogów. Uczniowie mają do dyspozycji duże, jasne, dobrze wyposażone w środki dydaktyczne pracownie, 2 boiska sportowe, plac zabaw, bibliotekę (MOL NET+), pracownię komputerową , salę gimnastyczną. Wszystkie sale wyposażone są w tablice interaktywne lub ekrany dotykowe. Uczniowie wszystkich klas uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego. W szkole funkcjonuje kuchnia codziennie przygotowywanych jest ponad 200 posiłków.

Realizujemy programy:

klasy I-V  Porcja warzyw i owoców oraz przetwory mleczne w ramach programu rządowego.

W Zespole zatrudnionych jest 19 nauczycieli (24,62 etatu):

  • 14 nauczycieli – pełny etat;
  • 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze.

Pracownicy obsługi: 7,97 etatów (sprzątaczki 2,5 etatów 1605 m2 powierzchni do sprzątania; kuchnia 2,13 etatu ok.200 posiłków dziennie).

Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Krapkowice, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Opolski Kurator Oświaty w Opolu. Do obwodu szkolno-przedszkolnego należą dzieci z miejscowości: Kórnica, Nowy Dwór, Ściborowice, Borek.Organami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego są:

  • Dyrektor Zespołu,
  • Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego,
  • Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej,
  • Samorząd Uczniowski,
  • Rada Rodziców.

Wszystkie organy Zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych Ustawą o systemie oświaty i Statutem Zespołu.